ÉRTÉKNYILATKOZAT

A Szikra egy rendszerkritikus baloldali, szociális és zöld ügyeket képviselő politikai szervezet. Látva a kortárs baloldali politizálás kihívásait, célunk a politikai térben összekötni a lakhatási, környezetvédelmi, dolgozói és szociális ügyeket, kihasználva az utcai direkt aktivizmus, a nyilvános rendezvények és az online tudásátadás, illetve adott esetben az intézményes politika eszközeit. Célunk emellett a meglévő politikai rendszerre való nyomásgyakorlás, a hatalom gyakorlóinak számonkérése.

Működésünk sarokköve a tagságunk felkészítése közpolitikai, mozgalom stratégiai és elméleti kérdésekben, illetve szervezői és gyakorlati tudások elsajátítása és átadása, felkészülve a cselekvésre lehetőséget adó politikai helyzetekre. Közös célunk a meglévő mozgalmi intézmények erősítése, a közös politikai célok elérésének elősegítése, a magyar közvéleményben és politikai vitákban a rendszerkritikus baloldali, és ökológiai szemlélet érvényesítése. Tagjainkkal együtt dolgozunk azon, hogy egy olyan országban élhessünk, melyet gazdasági és politikai demokrácia, és a környezet védelme határoz meg.

Kelt: Budapest, 2020 október 24.